TIN MỚI

7 điều làm ‘Tây’ yêu Hà Nội

Trong con mắt của những người nước ngoài, Hà Nội có những nét khác biệt đủ để họ không nhầm lẫn thủ đô của Việt Nam với bất cứ đô thị nào khác ở châu Á.